Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Status prawny i organizacja

 • Status prawny i organizacja
  1.Centrum jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową podporządkowaną bezpośrednio zarządowi powiatu, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.
  2.Centrum wykonuje określone ustawami zadania własne powiatu i z zakresu administracji rządowej.
  3.Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie mieści się w Międzychodzie przy ul. Bolesława Chrobrego 13.
  4.Terenem działania Centrum jest powiat międzychodzki obejmujący gminy:
  Gmina Międzychód
  Gmina Sieraków
  Gmina Kwilcz
  Gmina Chrzypsko Wielkie

  Centrum działa na podstawie:
 • 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej 
 • 2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
  3. Niniejszego Regulaminu

  Zasady kierowania Centrum

  Funkcjonowanie Centrum opiera się na zasadach:
  1.jednoosobowego kierownictwa,
  2.służbowego podporządkowania,
  3.podziału czynności,
  4.planowania pracy,
  5.indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie zadań

  1.Centrum kieruje Dyrektor
  2.Dyrektora Centrum zatrudnia Zarząd Powiatu.
  3.Dyrektor Centrum jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Centrum.
  4.Podczas nieobecności Dyrektora Centrum zastępuje go upoważniona przez niego osoba.
  5.Dyrektor Centrum realizuje swoje zadania w ramach wydzielonych i posiadanych środków.

  Do zadań i kompetencji Dyrektora Centrum należy:
  1.Wydawanie decyzji administracyjnych, zarządzeń i innych aktów normatywnych w ramach posiadanego upoważnienia Starosty.
  2.Planowanie i dysponowanie środkami budżetu Centrum.
  3.Sprawowanie nadzoru nad właściwą organizacją i funkcjonowaniem Centrum.
  4.Planowanie i wytyczanie kierunków działania Centrum.
  5.Prowadzenie polityki kadrowej w porozumieniu z Zarządem Powiatu.
  6.Wytyczanie na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.
  7.Współpraca z sądem opiekuńczym.
  8.Wykonywanie obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

  Dyrektor Centrum składa Radzie Powiatu coroczne sprawozdanie z działalności oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

  Struktura organizacyjna, podział zadań i kompetencji

  Podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy określają szczegółowe zakresy czynności, opracowane przez Dyrektora Centrum.

  Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Centrum regulują przepisy o pracownikach samorządowych a w sprawach nieregulowanych tymi przepisami - Kodeks Pracy.

   

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Brzozowska 20-01-2016 09:48:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Bazan 20-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Bazan 05-12-2022 14:56:17